Proč nedoporučujeme ultra tenké uhlíkové topné fólie

Na našem trhu se již nějakou dobu objevují ultratenké uhlíkové elektrické topné fólie.  Dodavateli jsou často prezentovány jako nejlepší možný způsob elektrického podlahového vytápění. Vyzdvihována je zejména jejich revoluční konstrukce a efektivita přenosu tepla do místnosti, která zaručí nejúspornější možný provoz podlahového vytápění na trhu. To samozřejmě zní skvěle a spoustu lidí to může k pořízení tohoto systému zlákat. Skutečnost je však trochu jiná a v mnoha případech to končí velkým zklamáním uživatele. Pojďme si v několika bodech rozebrat, jak to tedy s těmito fóliemi je.

Konstrukce uhlíkové fólie

Nejprve se zaměříme na vlastní konstrukci fólie. Fólie je opravdu velmi tenká a díky celoplošnému uhlíkovému povrchu topí po celé ploše rovnoměrně stejnou teplotou. To je nesporná výhoda.

Uhlíkové fólie jsou tenké a topí rovnoměrně po celé ploše.

Nikde se ale neuvádí, že fólie nemá ochranný vodič a nelze ji tedy uzemnit. To znamená, že podle normy ČSN 33 2000-7-753 taková fólie nesmí být instalována, pokud není dodatečně uzemněna. A zde se dostáváme k prvnímu zásadnímu problému. Dodatečné uzemnění by mělo být provedeno kovovou mřížkou umístěnou nad fólií v celé její instalované ploše. Pokud si představíme uzemňovací mřížku jako pletivo do králíkárny (často uváděné řešení, nicméně technicky velmi komplikované), pro instalaci do litých podlah je to určitě možné.

Uhlíková fólie nemá ochranný vodič a musí být dodatečně uzemněna.

Dodavatelé však ultratenké fólie prezentují jako univerzální řešení pro každou skladbu podlahy. Zejména jsou pak vyzdvihovány suché skladby. Otázkou tedy zůstává, kde se nachází prostor pro uzemňovací mřížku nepravidelného tvaru u podlahy, kde je obrovský nárok na dokonale rovný povrch a perfektní spojení všech souvisejících vrstev.

Sofistikovanější provedení uzemňovací mřížky pak bývá zpravidla dražší, než vlastní topná fólie. Praxe je často taková, že se mřížka prostě nepoužívá. A to ani u litých podlah. Nejen, že tím zhotovitel porušuje danou normu, ale takový systém je pochopitelně nevyhovující i z hlediska bezpečnosti. O „probíjení“ těchto podlah vlivem kapacitního přenosu se toho na různých fórech napsalo již hodně a jedná se o nezpochybnitelný fakt.

Spojování pruhů uhlíkové topné fólie

Druhým zásadním problémem je množství vodivých spojů, díky kterým je z jednotlivých pruhů fólií tvořen celistvý topný celek v požadované vytápěné ploše. Kdo se elektřinou zabývá, vnímá každý silový spoj jako nutné zlo a potenciální zdroj poruchy elektrického vedení. Jako příklad mohou dobře posloužit vyhořelé zásuvky, rozvodné krabičky nebo světelné vypínače.

Silový spoj v uhlíkové fólii vs. v okruhu s odporovým kabelem (u rohože)

Zatímco u topných kabelů a rohoží je silový spoj proveden továrně pouze na začátku a konci kabelu, v případě fólií je nutné spoje realizovat až na místě instalace a v daleko větším počtu. To klade velké nároky zejména na preciznost provedení. Při počtu několika desítek kusů spojů na jeden objekt se riziko pozdějšího problému pochopitelně zvyšuje. Pokud u jednoho ze spojů dojde k poruše, tak v lepším případě plocha za tímto spojem přestane topit. V horším případě začne padat proudový chránič a místnost netopí celá. Následné řešení problému odpojením proudového chrániče, aby topilo „alespoň něco“ je už opravdový hazard se životem uživatele.

Produkty pro hlavní vytápění od V-systém elektro mají vždy jen 2 spoje. Oba spoje jsou profesionálně provedeny v ideálních podmínkách výroby a náležitě otestovány před zařazením produktu do prodeje.

Obecně je samozřejmě odstranění poruchy elektrického podlahové topení možné, ale zásadní věcí je problémům předcházet. V porovnání s kabelovými systémy je logicky spolehlivost systému z ultratenkých fólií mnohonásobně nižší.

“Zázračné” vlastnosti uhlíkových fólií

Poslední věcí kterou je dobré zmínit, jsou „zázračné“ rozdíly mezi ultra tenkými uhlíkovými fóliemi a elektrickými topnými kabely, jak je prezentují mnozí dodavatelé. Někteří dokonce popírají fyzikální zákony.

Provozní náklady: uhlíkové fólie vs. topné rohože

U jednoho z nich je na webové prezentaci například uveden poloviční rozdíl v provozních nákladech oproti topným rohožím, protože „výkon systému není nijak ovlivněn venkovní teplotou“. Jinými slovy, ‘nezáleží na tom, jak krutá zima bude, s našimi fóliemi protopíte stále stejně’.

Více o nákladech si přečtete také v článku Zázračné topné fólie poradenské a montážní firmy Dasix.

Tepelný náběh: uhlíkové fólie vs. topné rohože

Dále jsou často uváděny rozdíly v tepelném náběhu, kdy dokáže fólie ohřát vzduch v místnosti o 1 °C za 10 minut a topná rohož za 30 minut, protože rohož dokáže pokrýt pouze 6-12 % užitné plochy. Pokud by topná rohož pokryla pouze takto malou plochu, tak takové vytápění nemá smysl a jako hlavní zdroj tepla v místnosti se nepoužívá.

Jak objektivně srovnat různé elektrické vytápěcí systémy

Aby bylo možné srovnávat dva topné systémy, muselo by se jednat o dva identické objekty se stejnou tepelnou ztrátou, se stejně uloženým topným prvkem a měření provádět při stejných venkovních teplotách. Porovnávat topnou rohož, která se instaluje do flexibilní stěrky nebo přímo do lepidla pod dlažbu s topnou fólií, kterou nelze do stejné vrstvy aplikovat, protože na hladkém povrchu nevytvoříte adhezní můstek pro stěrku či lepidlo, je zavádějící a jednoznačně matoucí. Přitom zde by se přímo nabízelo zúročení jedné z výhod ultratenkých uhlíkových fólií a sice stejná teplota po celé ploše. Stejně by tomu tak mohlo být i u suchých skladeb, kde je nad fóliemi už jen nízká konstrukční výška podlahy. Tam je ale již dříve zmíněný problém s uzemněním. V litých podlahách už je zase rozdíl v povrchových teplotách v porovnání s topnými kabely díky tloušťce roznášecí vrstvy zanedbatelný.

Rovnoměrná teplota povrchu fólie je tedy výhodou, která je v praxi v podstatě nevyužitelná. Nízká konstrukční výška je zase obtížně využitelná díky absenci uzemnění.

Jak moudře zvolit spolehlivý topný systém

Při volbě elektrického topného systému v podlaze jsou důležité především:

  • spolehlivost
  • životnost topného systému

To zajistí pouze:

  • kvalitní, spolehlivý a léty prověřený produkt
  • kvalitní technický návrh
  • spolehlivý dodavatel
  • dobře provedená montáž
  • spolehlivá regulace

Závěrem

Dle našeho názoru nevýhody topných folií významně převažují nad jejich výhodami, a proto je našim zákazníkům nenabízíme a nedoporučujeme.

Ideálním topným prvkem pak zůstává dvoužilový odporový topný kabel v lité podlaze. Je třeba si uvědomit, že topný prvek po instalaci musí vydržet následné hrubší zacházení při zalévání litou podlahou, stěrkou či aplikaci lepidla s dlažbou. Poté musí spolehlivě plnit svůj účel – topit.

“Rozumnou volbou je jednoduché a spolehlivé řešení. Na zázračná řešení zde není prostor.”

— Milan Žák, produkt manažer vytápění

Každý měsíc posíláme zajímavé informace, jak správně vytápět, větrat nebo získávat energii. Přihlášením souhlasíte s podmínkami.

Zadat nezávaznou poptávku

Přidat další přílohu

Přihlášení k odběru novinek

Přihlášení k odběru novinek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Vaše poptávka byla úspěšně zaznamenána a putuje ke zpracování.
Kopie zadání Vám přijde obratem do e-mailové stránky.

Děkujeme za registraci.

Formulář byl úspěšně odeslán na info@v-system.cz

Děkujeme za registraci.

Formulář byl úspěšně odeslán.

Děkujeme za registraci.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.