Zásady instalace fotovoltaiky

V dnešním konkurenčním prostředí, kdy instalace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy nabízí spousty malých i velkých firem, považujeme za důležité ujistit všechny naše potenciální a budoucí zákazníky a veřejně a jasně uvést naše zásady pro bezpečnou fotovoltaiku bez rizika.

Jsme stabilní dodavatel, který zajišťuje dodávky a instalace pro Vaše projekty již přes 26 let. S minimálním množstvím reklamací, technickou podporou a zákaznickým centrem si po všechny tyto roky bez výpadku zakládáme na poctivě odvedené práci a bezpečnosti nám vlastní. Našim řešením 100% věříme a máme je nainstalované i v našich vlastních domovech. Nezaměřujeme se na kvantitu, ale kvalitu. Stejně tak, jak by to bylo příjemné nám, i našim zákazníkům se věnujeme s osobní péčí. Pro zvýšení Vaší důvěry za Vámi nejen přicházíme na stavby, ale můžete přijít i Vy za námi, kde Vám nejen rádi uvaříme kávu, ale uvidíte naše prostory, jak aktuálně vyrábí naše vlastní fotovoltaika, potkáte náš tým v zákaznickém centru, klíčovou osobu kolegyni Lucii, která pro Vás vše koordinuje a v neposlední řadě se podíváte na naše produkty. A v případě, že i později cokoliv potřebujete řešit, jsme tu pro Vás každý všední den od 7:00 do 15:30.

Naše zásady pro instalaci a servis FVE

 • 1. Zavazujeme se kontaktovat zájemce o FVE do 48h (pracovní dny). Vlastní cenovou nabídku vystavíme, až po místním šetření. V případě součinnosti zákazníka (vstup do objektu) do 5-ti pracovních dnů.
 • 2. Zjišťujeme, co zájemce od FVE očekává, hodnotíme potenciál vlastní spotřeby, akumulace a přetoků elektřiny a potenciál výrobny pro případné budoucí zapojení do komunitního sdílení energií. Zdarma zpracujeme závaznou cenovou nabídku, která bude stanovena na základě obhlídky v místě realizace. Součástí cenové nabídky je odhadovaná produkce el. energie během roku (v závislosti na ročním období a dané lokalitě).
 • 3. Zákazníky pravdivě informujeme o dotačních programech, nešíříme neověřené informace o změnách dotací apod.
 • 4. Při navrhování akumulace kombinujeme akumulaci neelektrickou (teplá voda, vytápění atd.) a akumulaci do baterií pro dosažení maximální synergie a využití vyrobené elektřiny. Podporujeme zájem zákazníka o celkové energetické řešení.
 • 5. Při podpisu smlouvy vysvětlíme zákazníkovi, jaké informace a součinnost od něj budeme požadovat v jednotlivých fázích přípravy a realizace.
 • 6. Před podpisem smlouvy vysvětlíme zákazníkovi navrhované technické řešení, zejm. s ohledem na měření po fázích.
 • 7. Do smlouvy o dílo uvedeme specifikaci celkové dodávky díla. Zákazníka informujeme o možnostech odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutých zárukách.
 • 8. Cenu ve smlouvě o dílo uvádíme vždy jako konečnou podle specifikovaného rozsahu díla, neúčtujeme zákazníkovi žádné další poplatky (vyjma vícenákladů vyhrazených ve smlouvě o dílo).
 • 9. Po zákazníkovi nikdy nepožadujeme zaplatit plnou cenu díla předem. Po podpisu smlouvy o dílo požadujeme zálohu max. do výše 50 % z ceny díla. V případě instalace fotovoltaiky na ohřev vody z programu NZÚ light není požadována žádná záloha předem.
 • 10. Při podpisu smlouvy o dílo zákazníkovi potvrdíme, že máme pojištění odpovědnosti za škodu a na vyžádání mu předložíme pojistnou smlouvu k nahlédnutí.
 • 11. Projektovou dokumentaci vypracujeme nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy je zahájení projektové přípravy zdrženo čekáním na smlouvu o připojení. O prodloužení lhůty zákazníka bezodkladně informujeme.*
 • 12. Před samotnou realizací (nikoli nezbytně před podpisem smlouvy o dílo) provedeme u zákazníka místní šetření a případně flexibilně upravíme projekt.
 • 13. Podle smlouvy o dílo za zákazníka kompletně vyřídíme administrativu týkající se připojení, licence, dotací, příp. stavebního a územního řízení a uvedení výrobny do trvalého provozu.
 • 14. Zavazujeme se nezahájit realizaci FVE bez platné smlouvy o připojení, projektové/realizační dokumentace a pokud je vyžadováno, bez stavebního povolení/územního rozhodnutí.*
 • 15. Na vyžádání předložíme zákazníkovi reference dokončených projektů.
 • 16. Zákazníka transparentně informujeme o zatížení střechy instalací FV panelů a způsobu ukotvení.
 • 17. Připojení FVE provedeme dle podmínek příslušného provozovatele distribuční soustavy, náklady nutné na úpravu OM zahrneme do smlouvy o dílo nebo je transparentně vyčíslíme.
 • 18. Instalaci provedeme v souladu s požárními a dalšími předpisy a dle doporučení příruček Solární asociace, v případě pochybností vždy konzultujeme s odborníkem na danou oblast.
 • 19. Garantujeme, že pracovníci provádějící montáž FV systému budou splňovat požadavky na odbornost: u mistra (vedoucího pracovní skupiny, který musí být na stavbě trvale přítomen) je vyžadována odbornost montér fotovoltaických systémů (26-014-H), u dalších členů montážního týmu je vyžadováno minimálně prokazatelné interní zaškolení v oblasti montáže FV systémů a akumulátorových úložišť, které je pravidelně obnovováno ve lhůtách stanovených námi jako zhotovitelem.
 • 20. Garantujeme, že pracovníci budou dodržovat požadavky BOZP (práce ve výškách).
 • 21. Při předání díla zákazníkovi dostatečně vysvětlíme funkcionalitu a ovládání instalované FVE.
  Zákazníka prokazatelně proškolíme (u FVE nad 100 kWp předáme místní provozní předpis, u menších systémů stručný návod k obsluze) a také předáme veškerou dokumentaci k dílu dle ČSN EN 62446-1. Předávaná projektová dokumentace je vždy dokumentací skutečného provedení stavby.
 • 22. Při předání díla se zákazníkem sepíšeme předávací protokol, který vedle seznamu součástí FVE obsahuje zejména vady a nedostatky, seznam předané dokumentace a revizní zprávu s doporučením pravidelných revizí a servisu.
 • 23. Po předání díla a úspěšné revizi díla vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu a zajistíme Umožnění trvalého provozu (UTP) u distributora elektřiny.
 • 24. Předáním díla naše komunikace se zákazníkem nekončí. Na telefonické nebo písemné podněty a reklamace zákazníka reagujeme nejpozději do pěti dnů.
 • 25. Zavazujeme se zákazníkovi poskytovat záruční servis, za zákazníka v případě jeho zájmu vyřídíme i záruky poskytované výrobci komponent, nikoli pouze záruky poskytnuté námi jako zhotovitelem.
 • 26. Nabídneme zákazníkovi placené servisní služby.

Pozn. * Nevztahuje se na FVE nad 50 kWp.

Není Vám něco jasné a chcete s námi Vaši zakázku probrat osobně? Požádejte si o kontakt. Rádi se Vám budeme věnovat.

Datum článku: 13.4.2024

Každý měsíc posíláme zajímavé informace, jak správně vytápět, větrat nebo získávat energii. Přihlášením souhlasíte s podmínkami.

Zadat nezávaznou poptávku

Přidat další přílohu

Přihlášení k odběru novinek

Přihlášení k odběru novinek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Vaše poptávka byla úspěšně zaznamenána a putuje ke zpracování.
Kopie zadání Vám přijde obratem do e-mailové stránky.

Děkujeme za registraci.

Formulář byl úspěšně odeslán na info@v-system.cz

Děkujeme za registraci.

Formulář byl úspěšně odeslán.

Děkujeme za registraci.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.