Ideální velikost technické místnosti

Jak vypadá Vaše současná technická místnost? Máte vůbec nějakou? Jak vypadá technická místnost Vašeho souseda? A je nějaká ideální?

Při plánování našich realizací se setkáváme opravdu se vším možným.

Obsah článku:

Trable s technickou místností

Někdo nemá žádnou technickou místnost, protože dům stavěl před lety, kdy to nebylo běžné, nebo při stavbě šetřil. Pračku, sušičku a bojler umístil “klasicky” do koupelny, jak se to dělávalo dříve, a budovat větší technickou místnost se zdálo zbytečné.

Někdo má technickou místnost tak malou, že dostat se v případě potřeby k některé technologii je téměř akrobatický kousek. Nebo velikost místnosti dokonce časem úplně přestala stačit – například když se investor rozhodl pro výměnu zdroje tepla či pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Takže další technologie má ve spíži, v chodbě či z důvodu nedostatku místa u později umisťovaných technologií dokonce v garáži, nebo v přístavku mimo dům.

Někdo má technickou místnost naopak tak prostornou, že ji ani dostatečně nevyužije a zbytečně ubrala místo v domě. O navíc vynaložených financích na její vybudování nemluvě. Takových však nebude většina.

Jak správně technickou místnost plánovat, aby nebyla poddimenzovaná ani zbytečně naddimenzovaná a vešlo se do ní pohodlně a bezpečně vše, co je třeba?

Investoři tuto místnost často považují za nepodstatnou. Ale ve skutečnosti je to jedna z nejdůležitějších místností domu. A to určitě nejen kvůli tomu, jestli budete chtít balancovat mezi technickým zařízením a úklidovými prostředky. Mohli bychom říct, že technická místnost je “srdcem domu”. A to si rozhodně zaslouží pozornost.

Technická místnost je srdce domu. Zaslouží si naši pozornost.

Podívali jsme se na téma detailněji a to zejména z pohledu potřebné velikosti, bezpečnosti a nákladů na vybudování technické místnosti. V článku najdete mimo jiné srovnání 3 variant technické místnosti podle kombinace použitých technologií.

Nejčastější kombinace technologií – varianty

Nejčastější varianty podle zdroje na vytápění jsou následující:

VARIANTA 1
tepelné čerpadlo s teplovodním rozvodem
rekuperační jednotka nástěnná
FVE elektrárna
rozvaděč elektroinstalace
ohřívač teplé vody
VARIANTA 2
elektrické podlahové vytápění
rekuperační jednotka nástěnná
FVE elektrárna
rozvaděč elektroinstalace
ohřívač teplé vody
VARIANTA 3
kotel na tuhá paliva (např. peletky, dřevo)
rekuperační jednotka nástěnná
FVE elektrárna
rozvaděč elektroinstalace
ohřívač teplé vody

Otázky při plánování technické místnosti

S jakými otázkami ohledně technické místnosti se nejčastěji setkáváme? Při úvahách o budoucí technické místnosti mohou posloužit následující:

 • Jaké jsou požadavky na technickou místnost současných rodinných domů?
 • Jaká by v technické místnosti měla být teplota?
 • Vytápět nebo nevytápět?
 • Jak by měla být veliká, aby se do ní pohodlně vešla všechna potřebná zařízení?
 • Jaká je ideální velikost technické místnosti při použití různých typů technologií?
 • A jsou nějaké požadavky, aby vše bylo maximálně bezpečné – například pokud je vybavena přípojkou vody, ale také elektro rozvaděčem? Jak mají být jednotlivé prvky rozmístěny?
 • Je se zmenšujícími se domy také trend zmenšování technické místnosti?
 • Může mi velikost technické místnosti nějak zásadně ušetřit náklady?
 • Je znalost potřebné velikost technické místnosti důvodem ke změně rozhodnutí ohledně pořízení technologií do domu?

S tím souvisí klíčová úvaha, co vše bychom do technické místnosti chtěli umístit a jaké funkce by místnost měla plnit.

Současné požadavky na funkci technické místnosti

Abychom dokázali technickou místnost dobře naplánovat, musíme si uvědomit naše potřeby a vydefinovat, jaké má technická místnost plnit funkce. Každý stavebník má samozřejmě jiné preference a možnosti. Nejčastějšími požadavky, se kterými se setkáváme, jsou:

 • umístění technických zařízení do prostoru odděleného od obytné části domu (včetně zvukového oddělení od pobytových místností, s teplotou nižší, než je běžná pokojová teplota a oddělení od designové části domu)
 • funkce prádelny včetně umístění pračky a sušičky
 • úložný prostor (např. pro žehlicí prkno, prádelní koš, vysavače, úklidové prostředky aj.)
 • úklidová místnost

Jaká technická zařízení zpravidla plánujeme do rodinného domu

 • technologie zajišťující vytápění
 • rekuperační jednotka
 • klíčové komponenty fotovoltaické elektrárny
 • rozvaděč pro elektroinstalaci
 • rozvaděč pro datové rozvody v domě (chytrá domácnost)
 • technologie pro ohřev a úpravu pitné vody (filtry, změkčovače apod.), případně tlaková nádoba
 • centrální vysavač (obvykle v garáži)
 • pračka, sušička

Když si přečteme tento soupis “funkcí” a zařízení, které by technická místnost měla mít, tak se asi shodneme, že 5 m2 stačit nebude.

Musíme si uvědomit, že potřebujeme prostor pro elektro rozvaděč, vytápění, je-li součástí teplovodní podlahový rozvod, pak také pro směšovač s čerpadlem a kotel, systém na ohřev užitkové vody a systém filtrace pro pitnou vodu, je-li třeba, dále je nutné někam umístit rekuperační jednotku, která je u dnešních domů standardem (ač jsou také např. jednotky půdní), pračku, sušičku, úložný prostor pro čisticí přípravky, případně i úložný prostor pro kola (pokud nemáme garáž nebo zahradní sklad) atp.

Jiné to bude u pasivního a nízkoenergetického domu, jiné u domu pro velkou rodinu, jiné u domu “na důchod”. Jinak bude vypadat technické zázemí u domu, kde je jedním z topných zdrojů krb se zadním přikládáním. Někdo rovnou do projektu naplánuje samostatné místnosti – 1. technickou místnost, 2. prádelnu, někdo chce místnost jen jednu společnou. Z toho je vidět, že ideální technická místnost bude ta, která bude řešena individuálně.

Jaká je ideální velikost technické místnosti

Vzhledem k výše uvedenému nemůžeme říci jedno číslo. Ale můžeme si říci orientačně, že bychom se měli pohybovat okolo 10 m2.

Jak navrhovat technickou místnost – co říkají normy

Norma, kterou potřebujeme v našem případě zejména znát, je norma pro umístění elektrických zařízení (ČSN 33 2000-7-701). Ta definuje následující:

 • před rozvaděčem je nutno nechat trvale volný prostor s minimálně 80 cm rovnou plochou; rozvaděč tedy nesmíte instalovat do vestavěných skříní, pod schodiště ani na schodiště, ani ho zakrývat nábytkem či jinými předměty;
 • bytové rozvaděče se osazují ve svislé poloze, po otevření dvířek musí mít stále krytí alespoň IP 20; rozvaděč musíte použít takový, který bude vyhovovat vnějším vlivům daného prostoru, kde bude umístěn (vlhkost, prach apod.); protokol o vnějších vlivech by měl být součástí projektové dokumentace a měl by ho vyhotovit projektant;

Modelový objekt pro náš příklad:

Podívejte se s námi na konkrétní varianty technických místností podle zvolených technických zařízení na modelovém objektu.

 • klasický rodinný dům
 • bungalov
 • 120 m2
 • stěny obvodové: U = 0,119 (Porotherm 30 + ISOVER EPS Greywall Plus tl. 260 mm)
 • strop po půdou: U = 0,087 (ISOVER Unirol Profi tl. 500 mm)
 • podlaha na terénu: U = 0,140 (ISOVER EPS Gre 100 tl. 260 mm)
 • výplně: okna: U = 0,7; dveře: U = 1,0

Půdorysy a popis jednotlivých variant

S odborníky jsme pro Vás připravili 3 původrysy technické místnosti pro nejčastější varianty podle zdroje vytápění, jak je vidět také v přehledu variant výše.

TECHNICKÁ MÍSTNOST PRO DŮM S TEPELNÝM ČERPADLEM

plocha technické místnosti:
2550 x 3600 mm
9,18 m2
bez úložného prostoru
ROZVADĚČ800 x 300 x 1200 mm
VYTÁPĚNÍtepelné čerpadlo
typ
vzduch voda
700 x 800 mm
+
instalační prostor
OHŘEV VODYprůměr 800 mm
x
výška 1500-2000 mm
(dle objemu)
REKUPERACEjednotka 600 x 600
FVEstřídač
+
rozvaděč pod sebou

DŮM S ELEKTRICKÝM PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM TOPNÝMI KABELY

plocha technické místnosti:
2550 x 3600 mm
9,18 m2 s úložným prostorem
(6,6 m2 bez úložného prostoru)
ROZVADĚČ800 x 300 x 1200 mm
VYTÁPĚNÍnevyžaduje
žádný
prostor
v
technické
místnosti
OHŘEV VODYprůměr 800 mm
x
výška 1500-2000 mm
(dle objemu)
REKUPERACEjednotka 600 x 600
FVEstřídač
+
rozvaděč pod sebou

TECHNICKÁ MÍSTNOST S KOTLEM NA TUHÁ PALIVA

plocha technické místnosti:
3550 x 3600 mm
12,78 m2
bez úložného prostoru
ROZVADĚČ800 x 300 x 1200 mm
VYTÁPĚNÍkotel na peletky (tuhá paliva)
700 x 800 mm
+
instalační prostor
+
zásobník 800 mm
OHŘEV VODYprůměr 800 mm
x
výška 1500-2000 mm
(dle objemu)
REKUPERACEjednotka 600 x 600
FVEstřídač
+
rozvaděč pod sebou

Srovnání variant technické místnosti

Při srovnání technických místností vybavených různými technologiemi vychází nejlépe varianta s elektrickým podlahovým vytápěním. Oproti ostatním variantám má technologie vytápění pomocí topných kabelů nejmenší nároky na plochu technické místnosti a díky tomu zůstává možný další volný prostor, který je možné využít jako úložný (v obrázku výše modře vyšrafováno) nebo je možné jej odečíst a tím ušetřit stavební náklady.

Jaká kombinace technologií je z hlediska velikosti technické místnosti a souvisejících stavebních nákladů nejvýhodnější?

Stavební náklady na vybudování technické místnosti

Budeme-li uvažovat s průměrnými náklady na stavbu rodinného domu na klíč někde mezi 30 000 – 34 000 Kč za m2, pak výše uvedené varianty budou vycházet následovně:

VARIANTA 1tepel. čerpadlo
plocha místnosti9,2 m2
průměrná cena za m232 000 Kč
cena za výstavbu celkem294 400 Kč
přeplatek proti var. 2+83 200 Kč
VARIANTA 2topné kabely
plocha místnosti6,6 m2
průměrná cena za m232 000 Kč
cena za výstavbu celkem211 200 Kč
úspora proti var. 1-83 200 Kč
VARIANTA 3tuhá paliva
plocha místnosti12,8 m2
průměrná cena za m232 000 Kč
cena za výstavbu celkem409 600 Kč
přeplatek proti var. 2+198 400 Kč

Při volbě jiné varianty, než je elektrické podlahové vytápění topnými kabely tak přeplácíte při výstavbě technické místnosti o desítky tisíc korun.

Závěr a naše doporučení

Při volbě zdroje vytápění a technologií v domě je nutné brát v úvahu i prostorové nároky dané technologie a s tím spojené vícenáklady na vybudování technické místnosti. Při výpočtu návratnosti dané technologie má i tento parametr vliv.

Zaujalo Vás, že v případě volby elektrického podlahového topení realizovaného topnými kabely za technickou místnost ušetříte? A rádi byste věděli více? Pošlete nezávaznou poptávku. Získáte cenovou nabídku a bližší informace k tomuto řešení.

Autorem podkladů k článku je náš kolega Ing. Tomáš Pospíšil, který vystudoval obor pozemního stavitelství na stavební fakultě se specializací na prostředí staveb – vzduchotechniku a vytápění a za sebou má již mnoho let praxe právě v oboru stavebnictví a projektování se zaměřením na realizaci.

“Každou zakázku řešíme individuálně a zároveň komplexně.”

— Ing. Tomáš Pospíšil

Každý měsíc posíláme zajímavé informace, jak správně vytápět, větrat nebo získávat energii. Přihlášením souhlasíte s podmínkami.

Zadat nezávaznou poptávku

Přidat další přílohu

Přihlášení k odběru novinek

Přihlášení k odběru novinek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Vaše poptávka byla úspěšně zaznamenána a putuje ke zpracování.
Kopie zadání Vám přijde obratem do e-mailové stránky.

Děkujeme za registraci.

Formulář byl úspěšně odeslán na info@v-system.cz

Děkujeme za registraci.

Formulář byl úspěšně odeslán.

Děkujeme za registraci.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.